fbpx

KONTAKT

Zadzwoń:
Zawieranie umów:

Maciej Szwedko 885 322 147  e-mail: umowy@panlicznik.pl 

Pomoc Techniczna:

Paweł Adamczuk 880 555 745 

Lokalizacja:
15-419 Białystok ,
ul. Świętego Mikołaja 1 lokal 3, POLSKA
Inspektor RODO
Andrzej Bołtryk
iod@firstweb.pl
info@panlicznik.pl
Godziny otwarcia:
Pon – Pt  od  8:00 do 17:00
Ndz – NIECZYNNE

Maps

Napisz do wiadomość.

Pytania w sprawie oferty, działania systemu, spotkania.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuje, iż:
  1. Administratorem danych osobowych jest Firstweb z o.o z siedzibą w Białymstoku (15-419), przy ul. Świętego Mikołaja 1/3, NIP: 5423426571, www.firstweb.pl;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@firstweb.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna i informatyczna Administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu w związku z zawarciem i realizacją umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości kontaktu w sprawie zawarcia i realizacji umowy.
  9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.